Dobrodošli, zvonovi!

V nedeljo, 10. 3. 2024, smo konjiške godbenice in godbeniki sodelovali na slovesnem sprejemu novo litega zvona in obnovljenega historičnega zvona, ki se bosta na Jurijevo nedeljo, 21. 4. 2024, ko bomo v Slovenskih Konjicah na veliko Jurjevali, vrnila domov v zvonik Cerkve svetega Jurija.
Na dogodku smo sodelovali na povabilo Nadžupnija Slovenske Konjice in Jurjeva konjenica.